Njuškii siskáldâsân

Mooduul:TietolaatikkoKuva

Wikipedia:st

Taan mooduul ravvuu puáhtá rähtiđ siijđon Mooduul:TietolaatikkoKuva/raavâ

-- Määreet:
--  kuva - voi olla pelkkä tiedostonimi (ilman tai kera Tiedosto-alukkeen) tai täydellinen tiedostolinkki hakasulkeineen
--  paate - vaihtoehtoinen parametri tiedostopäätteelle kuten gif, jpg, jpeg, png, svg.
--  oletuspaate - vaihtoehtoinen parametri oletustiedostopäättteelle.
--  leveys - kuvan esittämisleveys
--  maksimileveys - kuvan suurin sallittu leveys
--  oletusleveys - kuvan oletusleveys jos leveys-parametrille ei määritellä arvoa
--  alt - kuvan alt-teksti
--  otsikko - kuvan otsikkoteksti
--  reunus - anna arvoksi kyllä jos haluat kuvaan reunuksen
--  keskitys - anna arvoksi kyllä jos haluat kuvan asettuvan keskitetysti
--  pysty - kuva pystyasennossa? (Suhteuttaa leveyden.)
--  piilotasijainen - anna arvoksi kyllä jos haluat sijaiskuvan piilottuvan

-- Tuloste:
--  Kuvan koodi.

local i = {};

local sijaiskuva = {
  "Blue - Replace this image female.svg",
  "Blue - Replace this image male.svg",
  "Female no free image yet.png",
  "Flag of None (square).svg",
  "Flag of None.svg",
  "Flag of.svg",
  "Green - Replace this image female.svg",
  "Green - Replace this image male.svg",
  "Image is needed female.svg",
  "Image is needed male.svg",
  "Location map of None.svg",
  "Male no free image yet.png",
  "Missing flag.png",
  "No flag.svg",
  "No free portrait.svg",
  "No portrait (female).svg",
  "No portrait (male).svg",
  "Red - Replace this image female.svg",
  "Red - Replace this image male.svg",
  "Replace this image female (blue).svg",
  "Replace this image female.svg",
  "Replace this image male (blue).svg",
  "Replace this image male.svg",
  "Silver - Replace this image female.svg",
  "Silver - Replace this image male.svg",
}

function i.IsPlaceholder(kuva)
  -- vaihtaa alaviivat välilyönneiksi
  kuva = mw.ustring.gsub(kuva, "_", " ");
  -- jos parametrin arvo alkaa [[, poistaa sulkeet ja kaiken merkin | jälkeen
  if mw.ustring.sub(kuva,1,2) == "[[" then
    kuva = mw.ustring.sub(kuva,3);
    kuva = mw.ustring.gsub(kuva, "([^|]*)|.*", "%1");
  end
  -- poistaa ylimääräiset välilyönnit
  kuva = mw.ustring.gsub(kuva, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1');
  -- poistaa etuliitteen file: tai tiedosto: tai kuva:
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(kuva,1,5)) == "file:" then
    kuva = mw.ustring.sub(kuva,6);
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(kuva,1,6)) == "tiedosto:" then
    kuva = mw.ustring.sub(kuva,7);
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(kuva,1,8)) == "kuva:" then
    kuva = mw.ustring.sub(kuva,9);
  end
  -- poistaa ylimääräiset välilyönnit
  kuva = mw.ustring.gsub(kuva, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1');
  -- ensimmäinen kirjain isolla
  kuva = mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(kuva,1,1)) .. mw.ustring.sub(kuva,2);

  for i,j in pairs(sijaiskuva) do
    if kuva == j then
      return true
    end
  end
  return false
end

function i.ValidateEnding (f)
  -- analysoi Wikipediassa sallitut kuvatiedostojen päätteet 
  -- sivun http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:File_types mukaan 
  -- poislukien tiff, koska se ei toimi kaikilla selaimilla 
  -- xcf toimii vain MediaWikissä
  if f == "gif" or f == "jpg" or f == "jpeg" or f == "png" or f == "svg" then 
    return true
  else return false
  end  
end  

function i.AddEnding (kuva, paate, oletuspaate)
    -- testaa onko kuvan arvossa jo pääte
    local f = kuva:gsub("^(.*)%.","") 
    f = mw.ustring.lower(f) -- kirjaimet pieniksi
    if i.ValidateEnding(f) == true then 
      return kuva -- jos on pääte, palauttaa arvon sellaisenaan
    end
    -- lisää tiedostopäätteen kuvan nimeen
    if paate ~="" and paate ~=nil then
      if i.ValidateEnding(paate) == true then 
        kuva = kuva .. "." .. paate
      end  
    elseif oletuspaate ~="" and oletuspaate ~=nil then
      if i.ValidateEnding(oletuspaate) == true then 
        kuva = kuva .. "." .. oletuspaate
      end  
    end 
    return kuva
end

function i.TietolaatikkoKuva(frame)
  local kuva = frame.args["kuva"];
  
  if kuva == "" or kuva == nil then
    return "";
  end
  if kuva == " " then
    return kuva;
  end  
  if frame.args["piilotasijainen"] == "kyllä" then
    if i.IsPlaceholder(kuva) == true then
      return "";
    end
  end

  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(kuva,1,5)) == "http:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(kuva,1,6)) == "[http:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(kuva,1,7)) == "[[http:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(kuva,1,6)) == "https:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(kuva,1,7)) == "[https:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(kuva,1,8)) == "[[https:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.sub(kuva,1,2) == "[[" then
  -- etsii pienoiskuvaa (thumbnail) and add to tracking cat if found
    if mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 and (mw.ustring.find(kuva, "|%s*thumb%s*[|%]]") or mw.ustring.find(kuva, "|%s*thumbnail%s*[|%]]") or mw.ustring.find(kuva, "|%s*eta%s*[|%]]")) then
      return kuva .. "[[Luokka:Pages using infoboxes with thumbnail images]]";
    else
      return kuva;
    end
  elseif mw.ustring.sub(kuva,1,2) == "{{" and mw.ustring.sub(kuva,1,3) ~= "{{{" then
    return kuva;
  elseif mw.ustring.sub(kuva,1,1) == "<" then
    return kuva;
  elseif mw.ustring.sub(kuva,1,5) == mw.ustring.char(127).."UNIQ" then
    -- jos alussa strip marker, ohittaa ja palauttaa annetun arvon sellaisenaan
    return kuva;    
  else
    local result = "";
    local paate = frame.args["paate"];
    local oletuspaate = frame.args["oletuspaate"];
    local leveys = frame.args["leveys"];
    local maksimileveys = frame.args["maksimileveys"];    
    local oletusleveys = frame.args["oletusleveys"];
    local alt = frame.args["alt"];
    local otsikko = frame.args["otsikko"];
    local reunus = frame.args["reunus"];
    local pysty = frame.args["pysty"] or "";
    local keskitys = frame.args["keskitys"]
    
    -- poistaa alukkeen file: tai tiedosto: or kuva:
    if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(kuva,1,5)) == "file:" then
      kuva = mw.ustring.sub(kuva,6);
    end
    if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(kuva,1,6)) == "tiedosto:" then
      kuva = mw.ustring.sub(kuva,7);
    end
    if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(kuva,1,8)) == "kuva:" then
      kuva = mw.ustring.sub(kuva,9);
    end    

    if maksimileveys ~= "" and maksimileveys ~= nil then
      -- jos ei oletusleveysa, aseta kuvan leveys maksimileveyson
      if oletusleveys == "" or oletusleveys == nil then
        oletusleveys = maksimileveys
      end
      -- tarkista onko leveys suurempi kuin maksimileveys
      if leveys ~= "" and leveys ~= nil then
        local sizenumber = tonumber(mw.ustring.match(leveys,"%d*")) or 0;
        local maxsizenumber = tonumber(mw.ustring.match(maksimileveys,"%d*"));
        if sizenumber>maxsizenumber and maxsizenumber>0 then
          leveys = maksimileveys;
        end
      end
    end
    -- lisää leveysmääreeseen "px" jos puuttuu
    if (tonumber(leveys) or 0) > 0 then
      leveys = leveys .. "px";
    end
    kuva = i.AddEnding (kuva,paate,oletuspaate)
    
    result = "[[Tiätuvuárkká:" .. kuva;
    if leveys ~= "" and leveys ~= nil then
      result = result .. "|" .. leveys;
    elseif oletusleveys ~= "" and oletusleveys ~= nil then
      result = result .. "|" .. oletusleveys;
    else
      result = result .. "|frameless";
    end
    if keskitys == "kyllä" then
      result = result .. "|center"
    end
    if alt ~= "" and alt ~= nil then
      result = result .. "|alt=" .. alt;
    end
    if reunus == "kyllä" then
      result = result .. "|border";
    end
    if pysty ~= "" then
      result = result .. "|upright=" .. upright;
    end  
    if otsikko ~= "" and otsikko ~= nil then
      result = result .. "|" .. otsikko;
    elseif alt ~= "" and alt ~= nil then
      result = result .. "|" .. alt;
    end     
    result = result .. "]]";
    
    return result;
  end
end

return i;